odrolnienie

Cześć działki pod budynkiem wraz z utwardzeniem terenu wymaga decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej. Na aktualnej mapie syt-wys. projektant wrysowuje teren do wyłączenia. organ wydający: Referat Wyłączeń Gruntów z Produkcji Rolniczej ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków, pok. 8 i 9, telefon (12) 656-72-19, 656-72-26, 656-72-53, 656-72-51 wew. 70 lub 65 http://www.powiat.krakow.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.